YARIŞMA KAPSAMI


Yarışma; öncelikle gıda ve içecek sektöründe tüketici memnuniyetini ve toplumsal refahı artırabilecek ve sonuçları ticarileştirebilecek nitelikteki bilimsel araştırma projelerine açıktır.

*Başvuru öncelikli olarak gıda ve içecek sektörüne yönelik projeler için değerlendirilecek olup, diğer tüm kategorilerde önerilecek fikirlere de açıktır.