DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Formata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Formata uygun her başvuru için jüride yer alan bilim insanları ön eleme yapacak; ön elemeyi geçen projeler, yürütücüsü tarafından seçici kurula tanıtılacaktır. Seçici kurul, değerlendirme kriterlerine göre puanlama (gizli) yapacaktır.

Yarışmaya katılacak olan projeler aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek, seçici kurul tarafından puanlanacaktır.

1. Özgünlük/yenilikçilik (40 Puan)

2. Deney Kurgusu (materyal ve yöntem) ve Gerçekleştirilebilirlik (kuruluşun yapısı, proje ekibi) (20 Puan)

3. Yaygın etki/ katma değer (ticarileştirme öngörüsü) (40 Puan)