BAŞVURU KOŞULLARI


* Yarışmaya katılanlar halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı olmalıdırlar.

* Yarışmaya bireysel veya en fazla 3 er kişilik gruplar halinde yapılmalıdır.

* Başvurulan projeler, daha önce başka bir yarışmadan derece almamış ve Türkiye veya başka bir ülkede uygulamaya konulmamış olmalıdır.

* Başvuru, proje dokümanındaki dispozisyona uygun olarak hazırlanmalıdır.

* Bir proje ile yalnız 1 kategori için başvuru yapılabilir.