AMAÇ


Gıda güvenliğine, çevre korumaya, tüketici memnuniyetine, ticaretin gelişmesine sürdürülebilirlik ekseninde katkıda bulunabilecek özgün fikirlerin önünü açacak inovasyonu ve üniversite-sanayi etkileşimini teşvik etmektir.